Støttet av Trygg Trafikk

Det viser seg at hver femte kunne vært reddet dersom vedkommende hadde fått riktig hjelp på stedet. Dette kortet vil redde liv og redusere skadeomfang, sier direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset.

Det akuttmedisinske fagmiljøet ved Ullevål Universitetssykehus, med Inggard Lereim i spissen, har vært konsulenter for «Travellers Medical Card»

Trygg Trafikk gir sin støtte til det medisinske reisepasset som Stein Tony Eidså har utviklet.

Vår interesse er at dette vil bidra til å redde liv og redusere skadeomfang. 'Vi har fulgt nøye med i utviklingen av det medisinske informasjonskortet fra begynnelsen av. Her er det nedlagt et godt arbeid. Ikke minst har de vært utrolig flink til å lytte til fagmiljøene, påpeker Ellevset. Sjøl har Ellevset allerede testet ut kortet i en del andre land. Det er flere som tidligere har forsøkt å lansere et slikt reisepass. Ellevset sier det unike her er det nye formatet samt resultatet av samarbeidet med svært kompetente fagmiljø.

(KILDE: Sunnmøresposten)