Privatpersoner - enkeltpersoner

Du legger selv inn opplysningene i samråd med lege. Velger du versjonen for smarttelefon, kan la den du oppgir som kontaktperson eller next of kin (nærmeste familiemedlem) få tilgang til helseopplysningene.
I et nødstilfelle vil vedkommende kunne bistå helsepersonell med eventuelle opplysninger du måtte ha utover nød-opplysningene.
Gå til bestilling