Familier og Grupper

I denne sammenhengen er gruppe flere mennesker som reiser sammen. En gruppe kan eksempelvis være
  • Familie
  • Fotballlag
  • Speidertropp
  • Kor
  • Skoleklasse som skal på klassetur
Velges Travellers Medical Card for smarttelefon, kan det velges en administrator som oppretter en gruppe på Min Side. Den enkelte knytter seg så til gruppen etter å ha lagt inn sine egne opplysninger. Dette kan øke den enkeltes sikkerhet i en nødssituasjon – spesielt hvis flere er involvert.
Sikkerhet og innsyn
Administrator får tilgang til de andres personopplysninger: Navn, bilde, telefonnummer, e-post- og bostedsadresse og navn på pårørende. Administrator har tilgang til nød-opplysningene i en nødssituasjon. Slike besøk blir logget og kan kontrolleres av den enkelte.
En person kan være med i flere grupper.