Bedrifter og organisasjoner

Travellers Medical Card i firmaregi er en rimelig måte å vise omtanke for medarbeiderne på. Flere bedrifter med stor reiseaktivitet har innført ordningen som et fellesgode.
Bedrifter og organisasjoner kan få Min Side portalen i egne farger og med egen logo.
Velges Travellers Medical Card for smarttelefon, kan det velges en administrator som oppretter en gruppe på Min Side. Den enkelte knytter seg så til gruppen etter å ha lagt inn sine egne opplysninger. Dette kan øke den enkeltes sikkerhet i en nødssituasjon – spesielt hvis flere er involvert.
Sikkerhet og innsyn
Administrator får tilgang til de andres personopplysninger: Navn, bilde, telefonnummer, e-post- og bostedsadresse og navn på pårørende. Administrator har tilgang til nød-opplysningene i en nødssituasjon. Slike besøk blir logget og den enkelte kan se hvem som har vært inne og når det skjedde.
Send meg et tilbud