Spørsmål og svar
Tilbake til toppen
1. Hva er Travellers Medical Card™
Travellers Medical Card™ er et internasjonalt ID-helsekort med dine aller viktigste opplysninger samlet på ett kort! Du kan velge mellom 2 versjoner av kortet. Papirversjon som gjør opplysningene tilgjengelig på 9.språk er for de som ønsker en enkel og ”Datafri” versjon. Digitalversjon som gjør opplysningene tilgjengelig på ulike språk er tilrettelagt for mobiltelefon, PC, nettbrett.
Tilbake til toppen
2. Hvilken nytte har jeg av å ha et Travellers Medical Card™?
Et utfylt Travellers Medical Card™ kan i en akuttsituasjon være livreddende. Det kan forhindre feilmedisinering og feilbehandling og bidra til at du raskere får riktig behandling uansett hvor du er i verden. Det er også nyttig å ha dersom du må oppsøke lege eller apotek i utlandet
Tilbake til toppen
3. Hvilken nytte har helsepersonell av opplysningene?
Opplysningene i kortet er opplysninger som helsepersonell tidlig søker å få oversikt over i en akuttsituasjon. Mange av spørsmålene blir du også spurt om dersom du må oppsøke legevakt, sykehus, tannlege over hele verden. Helsepersonell kan også få raskere kontakt med pårørende med flere som kan bistå med utvidet informasjon.
Tilbake til toppen
4. Vil helsepersonell finne opplysningene i en akuttsituasjon?
Vi kan aldri garantere at de finner opplysningene men akuttmedisinsk personell, politi søker så raskt som mulig å få avklart identitet til en forulykket person. Vi anbefaler derfor at du også har kortet eller har en papirkopi av skjermsparer godt synlig i lommeboken. Vi anbefaler alltid å bruke skjermspareren da QR- koden gjør det enkelt å få tilgang til opplysningene.
Tilbake til toppen
5. Hvem fyller inn opplysningene?
De fleste opplysningene klarer du å fylle inn selv. De medisinske opplysningene anbefaler vi alltid å fylle inn i samråd med lege.
Tilbake til toppen
6. Hvem er ansvarlig for at opplysningene er oppdatert?
Det er du selv eller dine foresatte som er ansvarlig for at opplysningene er oppdatert til enhver tid. Du kan gi fastlege adgang til din profil å be om han/hun kan oppdatere ved endringer.
Tilbake til toppen
7. Hva er forskjellen på HELSEOPPLYSNINGER og NØDOPPLYSNINGER?
På www.helsekort.no - ”Min side” under feltet ”min profil” fyller du inn helseopplysningene. Her kan du og legen din velge hvilke opplysninger som skal vises som ”nødopplysninger”
I helseopplysningene er det rom for å lagre tilleggsinformasjon som er viktig å ha raskt tilgjengelig. Dersom du har en sykdomshistorie som krever utvidet informasjon kan du gi dine pårørende kopi av brukernavn og passord. Da kan de bistå helsepersonell ved behov.
Tilbake til toppen
8. Hva med sikkerheten?
Alle opplysningene i ”min profil”/helseopplysninger er kryptert og kan ikke leses uten brukernavn og passord til profilen. Nødopplysningene kan leses av den som skanner QR- koden. Alle innsyn/bevegelser på nødopplysningene loggføres med IP adresse eller ID, tidspunkt og hvilken årsak til innsyn.
Tilbake til toppen
9. Kan jeg skrive inn sensitive opplysninger?
Sensitive opplysninger eller opplysninger som kan misbrukes bør aldri vises i nødopplysningene. Disse opplysningene kan du be dine nærmeste pårørende eller fastlege å svare på.
Tilbake til toppen
10. Hvis jeg har viktige opplysninger men ikke ønsker å skrive det inn i helseopplysningene?
Du kan krysse av i en egen rubrikk for dette og be helsepersonell kontakte den personen som du har oppgitt som kontaktperson.
Tilbake til toppen
11. Kan ansatte i Travellers Medical Card™ se opplysningene?
Nei, ingen ansatte i Travellers Medical Card™ har tilgang til opplysningene.
Tilbake til toppen
12. Kan jeg lagre andre opplysninger?
Ja, du kan lagre kopi av viktig informasjon, kopi av billetter, pass, bankkort, visum etc
Tilbake til toppen
13. Hva er en ”gruppe”?
En gruppe kan være en familie, fotball/håndballag, skoleklasse, firma osv. For å være med i en gruppe må man ha en egen profil. En administrator av gruppen inviterer brukere til å bli med i gruppen for en tidsbegrenset periode. Dette gir økt sikkerhet for alle medlemmene i gruppen da administrator har tilgang til personalia til den enkelte herunder også informasjon om nærmeste pårørende, fastlege etc. Administratoren kan ikke se nødopplysningene men i en akuttsituasjon kan administrator åpne og eller formidle disse opplysningene til behandlende helsepersonell. Alt blir automatisk loggført.
Tilbake til toppen
14. Hvorfor bør jeg være med i en ”gruppe”?
Ved å være medlem i en eller flere grupper gjør at du øker sjansene for å få raskere riktig hjelp i en akuttsituasjon.
Tilbake til toppen
15. Jeg ønsker å være med i ”gruppen” men ønsker ikke å skrive inn helseopplysningene?
Du kan fylle inn personalia samt oppgi navn og kontaktinformasjon til dine nærmeste pårørende og fastlege og informere om at de kontaktes omgående for helseinformasjon.
Tilbake til toppen
16. Hvor mye koster et medlemskap?
Ordinær pris er kr 198,- per år.
Tilbake til toppen
17. Koster det ekstra å være med i en eller flere grupper?
Nei.
Tilbake til toppen
18. Hvor lenge varer et medlemskap?
Et medlemskap løper inntil det sies opp. Opplysningene dine blir automatisk slettet etter 30 dager.
Tilbake til toppen
19. Hva skjer dersom jeg mister telefonen?
Sjansen for å få tilbake telefonen er stor dersom du har på skjermspareren. Her finner en kontaktopplysninger til dine nærmeste pårørende. Du kan sperre QR-kode og hindre uautorisert innsyn i nødopplysningene.
Tilbake til toppen
20. Hva skjer dersom telefonen blir stjålet?
Nødopplysningene har ingen verdi for andre enn du selv og behandlende helsepersonell. Nødopplysningene skal ikke inneholde sensitive opplysninger eller opplysninger som kan misbrukes. Du kan sperre QR-kode og hindre uautorisert innsyn i nødopplysningene.
Tilbake til toppen
21. Hvem eier opplysningene?
Det er du som eier opplysningene om deg selv og et medlemskap i Travellers Medical Card™ skal alltid være frivillig.